Behovet att bygga nya skyddsrum

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 december 2017

Interpellation: Behovet att bygga nya skyddsrum

Interpellation 2017/18:253 av Gunilla Nordgren (M)

Interpellation 2017/18:253 Behovet att bygga nya skyddsrum

av Gunilla Nordgren (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

I en ny rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, konstateras att de skyddsrum som finns i dag kan ge plats åt 7 miljoner invånare, vilket är otillräckligt för Sveriges drygt 10 miljoner invånare. I rapporten går att läsa följande om myndighetens bedömning: ”Den verksamhet och de särskilda resurser som tidigare fanns inom det civila försvaret för skydd av befolkningen mot krigets verkningar är i dag till stora delar avvecklade.”

Det tidigare befolkningsskyddets förmåga att möta de krav som höjd beredskap och krig kan ställa på det samhälle vi har i dag är i nuläget starkt begränsad. De äldre skyddstillgångar som fortfarande förvaltas består huvudsakligen av omkring 65 000 skyddsrum med ca 7 miljoner platser, tillsammans med de anläggningar för utomhusvarning som finns utplacerade i alla större tätorter. Det nuvarande systemet för utomhusvarning är emellertid anpassat för varning i samband med fredstida olyckor och faror i lokalsamhället.

Under de senaste 15 åren har inga nya skyddsrum byggts, och i dag ges heller inget ekonomiskt stöd för byggande av skyddsrum vid nybyggnation. Det befintliga antalet skyddsrum är inte bara otillräckligt många för Sveriges drygt 10 miljoner invånare, det finns dessutom brister i befintlig skyddsutrustning i skyddsrummen.

Enligt MSB behöver det byggas ungefär 50 000 nya skyddsrum inom de närmaste åren. Men i dagsläget finns det, såvitt jag vet, inga beslut om att öka byggandet av nya skyddsrum.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

  1. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att planera för och stimulera byggande av nya skyddsrum?
  2. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att stötta inrättandet av skyddsrum vid nybyggnation ekonomiskt?