Behovet av att minska vargstammen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 21 september 2021

Interpellation: Behovet av att minska vargstammen

Interpellation 2020/21:809 av Alexandra Anstrell (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2020/21:809 Behovet av att minska vargstammen

av Alexandra Anstrell (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Resultatet från inventeringsperioden 2020/21 visar att det finns närmare 400 vargar i de svenska skogarna, vilket innebär att stammen har ökat med cirka 8 procent sedan förra vintern. Det totala antalet vargar i hela Skandinavien uppgår till cirka 480 individer. Det visar Naturvårdsverkets senaste inventering.

Det är en ökning från förra vintern, då inventeringen visade cirka 365 vargar. Vinterns inventering visar på en viss ökning för andra säsongen i rad både i Sverige och i Skandinavien som helhet. Spridningen till södra delen av Sverige fortsätter, i år i form av etableringar av revirmarkerande par i Skåne och Jönköpings län.

De som drabbas av skador orsakade av rovdjur, exempelvis fårägare vars får blivit rivna av varg, kommer från och med den 1 mars att kunna få full kompensation för de skador man åsamkats mot tidigare 80 procent. Det är bra, men det handlar inte bara om pengar. På flera håll där vargangrepp skett vid upprepade tillfällen kan det helt enkelt bli för mycket och för arbetsamt att hantera. Sverige behöver öka sin livsmedelsproduktion, och därmed behöver mängden tamboskap öka.

Att bo med varg inpå knuten är dessutom en otrygghet för många. Bara häromveckan sågs en varg mellan husen i Knivsta. Men många andra orter har det än värre. Där finns det föräldrar som inte vill att deras barn ska gå till skolskjutsen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

  1. När avser statsrådet att agera för att Sverige ska följa riksdagens beslut om att vi ska ha en vargstam på 170–270 vargar?
  2. Har statsrådet för avsikt att komma till riksdagen med förslag om ett annat antal Sverige ska ha i sin vargstam?
  3. Vilka åtgärder vidtar statsrådet för att en för stor vargstam inte ska hindra att Sveriges livsmedelsproduktion ökar?
  4. Hur avser statsrådet att agera för att människor som bor nära vargen ska kunna känna sig trygga?