Beslut om Kallak

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 24 april 2022

Interpellation: Beslut om Kallak

Interpellation 2021/22:191 av Lars Hjälmered (M)

Interpellation 2021/22:191 Beslut om Kallak

av Lars Hjälmered (M)

till Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

 

Tillståndsprocessen gällande gruvprojektet i Kallak har väntat på ett avgörande i fyra år. Ännu har inget beslut kommit. Den tidigare näringsministerns brist på agerande ledde till slut till att ett enigt konstitutionsutskott prickade honom för att han lät ärendet ligga, trots påtryckningar.

Både tillståndsprocesser och den svenska gruvnäringen är oerhört viktiga för Sverige som industrination. Då kan vi inte se den här typen av ärenden fastna i Regeringskansliet utan att få ett avgörande.

Med anledning av ovan vill jag därför fråga näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson:

 

  1. Avser ministern att fatta beslut om gruvprojektet i Kallak inom en snar framtid?
  2. Anser ministern att mer underlag eller beredande åtgärder krävs, och i så fall vad, innan regeringen säger ja eller nej till en gruva i Kallak?