Beslut om nedläggning av kablar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 27 januari 2023

Interpellation: Beslut om nedläggning av kablar

Interpellation 2022/23:101 av Fredrik Olovsson (S)

Interpellation 2022/23:101 Beslut om nedläggning av kablar

av Fredrik Olovsson (S)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Att snabbt få ny billig elproduktion på plats i södra Sverige är viktigt för den svenska energiförsörjningen. Under våren 2022 fattade dåvarande regering beslut om förnyat tillstånd till Vattenfall för vindkraftsparken Kriegers Flak söder om Trelleborg. De 40–50 vindkraftverken beräknas kunna producera mellan 2,3 och 2,8 terawattimmar årligen, vilket motsvarar 20 procent av Skånes förbrukning, eller den årliga hushållselen för 500 000 svenska villor. Enligt bolagets tidigare yttranden kan parken vara i drift redan 2027. Men för att planerna ska kunna gå i lås behöver bolaget få ansökan om tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln för nedläggning av anslutningskabel till fastlandet beviljad. Detta är något som den förra regeringen arbetade aktivt med. I och med den nuvarande regeringens uttalade motvilja mot vindkraft väcker det en oro att projektet försenas.

Med anledning av detta vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

När förväntas ett beslut på ansökan om nedläggning av kablar för landanslutning till vindkraftsparken Kriegers flak?