Bevarandet av veteranbilar vid ett bensin- och dieselförbud

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 12 oktober 2021

Interpellation: Bevarandet av veteranbilar vid ett bensin- och dieselförbud

Interpellation 2021/22:7 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2021/22:7 Bevarandet av veteranbilar vid ett bensin- och dieselförbud

av Marléne Lund Kopparklint (M)

till Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

 

Människor måste ha råd att ta sig fram på landsbygden, och veteranbilarna måste kunna överleva i framtiden, om bensin och diesel ska förbjudas inom bara några år. Det rullande kulturarvet, alltså gamla motorfordon men även äldre fartyg, tåg och flygplan, är en hobby och ett intresse som sysselsätter flera hundra tusen människor i Sverige.

Under flera år har motorföreningar fått rapporter om problem för det rullande kulturarvet, som oftast uppstår till följd av att lagar och regler för vanliga fordon inte är tillämpliga på veteranfordon. Myndigheters bristande engagemang för och kunskap om veteranfordon gör det svårt för landets entusiaster. Det senaste exemplet i raden är de uppmärksammade fallen om de USA-importerade veteranfordonen, där ansvariga myndigheter beslagtagit veteranbilar som skulle renoveras i Sverige. De som importerat fordonen har fått beskedet att deras bilar ska klassas som miljöfarligt avfall och måste skrotas. Dessutom anser myndigheten att importörerna bör bestraffas för att de importerat miljöavfall utan tillstånd. Detta är ett av hoten mot hela rörelsen tillsammans med att det regeringsbärande partiet Miljöpartiet gått ut med att de inom bara några få år ställer krav på att bensin och diesel ska förbjudas.

En del lägger tusentals timmar i sina garage, medan andra bara kör omkring i sina fordon, visar upp dem på träffar och utställningar. Andra lever yrkesmässigt på att renovera objekt. Man kanske inte själv är aktiv bilentusiast men besöker gärna en bilträff, tar en tur med ett museitåg eller en gammal ångbåt av nostalgiska skäl. Det är hundratusentals människor, unga som gamla, som älskar veteranbilar och motorevenemang. Många undrar nu hur det ska gå för det rullande kulturarvet om och när bensin och diesel ska förbjudas om några få år.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande fråga till miljö- och klimatminister Per Bolund:

 

Hur ämnar ministern verka för att bevara veteranbilarna och underlätta för människor som har en motorhobby, om och när ett förbud mot bensin och diesel träder i kraft?