Bonus-malus påverkan på företagen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 april 2021

Interpellation: Bonus-malus påverkan på företagen

Interpellation 2020/21:587 av Sofia Westergren (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2020/21:587 Bonus–malus påverkan på företagen

av Sofia Westergren (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Bonus–malus drabbar tyngre bilar i fordonsklassen upp till 3,5 ton. Bland de fordon som behöver sin vikt, det vill säga 3,5 ton, saknas ofta lämpliga alternativ. Det går inte att köpa en liten elbil om du är hantverkare och behöver ha med dina verktyg eller behöver ha ett fordon som kan lasta en häst. En hantverkare som exempelvis behöver en lätt lastbil i jobbet kan nu få en malus på upp till 35 000 kronor från den 1 april 2021.

Regeringen tycks ha blivit besatt av att ständigt höja skatterna på alla som är beroende av bilen. Lägger man en snabbt växande skattebörda på småföretagens arbetsredskap, som bilen ofta är, får det givetvis konsekvenser för företagets verksamhet.

Sverige behöver fler jobb och lägre skatter. Även finansministern måste se det orimliga i den omfattande nya skattebörda för alla som exempelvis behöver en ny lätt lastbil i jobbet. För hantverkaren är fordonet en stor investering i verksamheten.

Med anledning av ovanstående resonemang vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Avser ministern att på något sätt förändra fordonsbeskattningen för dem som är beroende av bilen i yrket, såsom exempelvis hantverkare?