Bosparkassor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 november 2020

Interpellation: Bosparkassor

Interpellation 2020/21:115 av Ola Johansson (C)

Interpellation 2020/21:115 Bosparkassor

av Ola Johansson (C)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Bristen på bostäder i Sverige är väl känd. Det märks inte minst på de orimligt långa köerna till hyresrätter, men det råder också en bristande rörlighet som leder till att bostadsbeståndet inte utnyttjas optimalt.

I en undersökning från 2019 som gjordes av Byggföretagen beskriver unga mellan 18 och 25 år just bostadsbristen som ett större problem än kriminalitet och bristande integration. I samma undersökning framgår att nio av tio vill bo i villa, radhus eller bostadsrätt om tio år. Samtidigt är det väl känt att de rådande kreditrestriktionerna, med bolånetak och dubbla amorteringskrav, gör det mycket svårt och i vissa fall omöjligt att köpa en bostad.

Bauspar-modellen är en sparform med rötterna i Tyskland som i dag används framgångsrikt i stora delar av Centraleuropa, däribland i länder som Österrike, Slovakien och Rumänien. Detta bosparande är anpassat för låg- och medelinkomsttagare och skulle ganska snabbt kunna introduceras i Sverige. Men det krävs vissa lagändringar för att införa en sparform där den egna bostaden är det enda ändamålet.

Med den sparmodell som är vanlig inom Bauspar-modellen kan man exempelvis inom loppet av tio år spara från noll till 250 000 kronor. Genom att följa sin sparplan får man rätt att låna motsvarande summa från den bosparkassa där man placerat sitt sparande. Låneräntan är förutbestämd vid sparstarten och amorteringsfasen till bosparkassan är lika lång som sparfasen. Den som avstår från att använda sparandet till en bostad mister rätten att få ett Bauspar-lån, skyldigheten att amortera kvarstår dock. Systemet ger även möjligheter att gynna utsatta grupper, vilket sänker trösklarna till bostadsmarknaden för hushåll som annars inte skulle kunna äga sin bostad.

Enligt min uppfattning är Bauspar-modellen mycket intressant, och regeringen bör ta initiativ till att utreda hur den bäst bör implementeras i Sverige.

Min fråga till statsrådet Per Bolund blir därför:

 

Givet de långa bostadsköerna och behovet av fler bostäder, är statsrådet beredd att utreda förutsättningar, legala och ekonomiska, för att introducera ett bosparande i Sverige enligt Bauspar-modellen?