Bostadsbristen i Mälardalen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 15 november 2012

Interpellation: Bostadsbristen i Mälardalen

Interpellation 2012/13:50 av Eriksson, Lars (S)

den 25 oktober

Interpellation

2012/13:50 Bostadsbristen i Mälardalen

av Lars Eriksson (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Kommuner och landsting i Stockholm och Mälardalen är starkt integrerade med varandra. Hur utvecklingen ser ut i Stockholm påverkar hela regionen och i en del avseenden hela landet.

Att det finns goda möjligheter att bo, arbeta eller studera i Stockholm och Mälardalen är en nyckelfråga för hela regionen. Rörligheten i regionen är växande. En del väljer att pendla från bostad till arbete eller studier, och andra önskar flytta närmare sitt arbete eller studier. Tillväxtpotentialen är mycket stor.

Det har under en tid kommit flera rapporter från allt ifrån myndigheter till olika organisationer som berör bostadspolitiken som tillväxtfaktor. Bland annat visar en rapport från Stockholms Handelskammare som presenterades i juli i år att det saknas ca 110 000 bostäder i huvudstadsregionen.

Företag pekar på bristen på bostäder som försvårande faktor att få fram rätt personal till lediga jobb.

Bostadsbristen har blivit ett hot mot ökad tillväxt och fler jobb i den del av landet som är motorn i svensk ekonomi.

När företag och organisationer inte kan rekrytera den personal de helst vill ha på grund av bostadsbristen är det många som undrar vad regeringen har för lösning på problemet.

Med hänvisning till detta vill jag ställa följande fråga till statsrådet:

Vad tänker statsrådet och regeringen göra för att ta itu med bostadsbristen som hotar tillväxt och jobb?