Bredbandsutbyggnad

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 19 oktober 2021

Interpellation: Bredbandsutbyggnad

Interpellation 2021/22:22 av David Perez (SD)

Interpellation 2021/22:22 Bredbandsutbyggnad

av David Perez (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Regeringen har en hög ambitionsnivå för bredbandsutbyggnaden.

Bredbandsstrategin som har tagits fram av regeringen slår fast att 95 procent av alla hushåll och företag senast 2020 bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit per sekund. År 2025 är målet att hela Sverige bör ha tillgång till snabbt bredband.

I en slutrapport från Post- och telestyrelsen (PTS) från 2019 kom man fram till att regeringen inte skulle nå målen för vare sig 2020 eller 2025.

Effekterna av den pågående pandemin har försvårat för regeringen att påskynda arbetet med bredbandsutbyggnaden, i synnerhet på landsbygden. Detta har även påvisat vikten av att alla hushåll har tillgång till snabbt internet för att medborgare ska kunna fortsätta att uträtta sitt arbete, om än på distans. 

PTS bedömer att det skulle behövas 22 miljarder kronor i bredbandsstöd för att tillgodose behoven i bredbandsstrategin. 

Klyftan mellan stad och land gällande tillgången till fiber kommer således att vara fortsatt stor.

Med hänvisning till texten ovan vill jag ställa följande frågor till statsrådet Anders Ygeman:

 

  1. Hur avser regeringen att agera för att öka takten på utbyggnaden så att målet om att samtliga hushåll ska ha tillgång till snabbt internet till 2025 kan nås?
  2. Vad anser statsrådet vara de främsta orsakerna till att satta mål inte har kunnat nås samt att målet till 2025 inte heller ser ut att kunna nås, och avser statsrådet att vidta några åtgärder utifrån sina slutsatser?​