Bredbandsutbyggnaden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 april 2021

Interpellation: Bredbandsutbyggnaden

Interpellation 2020/21:624 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2020/21:624 Bredbandsutbyggnaden

av Maria Stockhaus (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Sverige har ett mål om att hela landet bör ha tillgång till snabbt bredband år 2025. Kortsiktigt är målsättningen att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 megabit per sekund år 2020.

På längre sikt innebär målen att 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 gigabit per sekund i hemmet och på arbetet, resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 megabit per sekund, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 megabit per sekund senast år 2025. Målen innebär också att alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där de normalt befinner sig senast år 2023.

PTS gjorde dock bedömningen redan förra året att vi inte skulle nå upp till målet för 2020 om 95 procent anslutna hushåll. Inte heller gör PTS bedömningen att Sverige kommer att ha tillgång till snabbt bredband 2025.

Regeringen gjorde ändå en ambitionshöjning vad gäller utbyggnaden av bredband i den senaste budgetpropositionen för 2021 vad gäller de stöd som staten betalar ut. Detta är bra och nödvändigt. Dock så finns det indikationer på att det ändå går trögt i att få ut stöden.

I tillexempel Norrtälje är det svårt att få stöden på grund av den utbyggnad av FWA (fixed wireless network) som Telia håller på att bygga ut. Utbyggnaden blir förvisso lättare och snabbas på, men det går inte att nå upp till samma höga hastighet som fiber. Denna utbyggnad medför därför både problem att nå bredbansmålet till 2025 och att få ut de stöd som regeringen ändå lovat.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

  1. Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att underlätta för att stödet till bredbandsutbyggnad ska betalas ut?
  2. Avser statsrådet att göra en översyn av bredbandsstrategin för att öka utbyggnadstakten?
  3. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att snabba på utbyggnaden av bredband på landsbygden?