Bristande information om gymnasielagens tolkning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 februari 2020

Interpellation: Bristande information om gymnasielagens tolkning

Interpellation 2019/20:230 av Maria Malmer Stenergard (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2019/20:230 Bristande information om gymnasielagens tolkning

av Maria Malmer Stenergard (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Socialstyrelsen har framfört kritik mot bristande information vad avser gymnasielagens tolkning. Det gäller till exempel bristfällig information om vilka studier som kan ge förlängt uppehållstillstånd.

Flera remissinstanser varnade för en komplex och svårtolkad lagstiftning. I regeringens proposition 2017/18:252 framgår det att Migrationsverkets allmänna serviceskyldighet samt det offentliga biträdes uppdrag bedömdes som tillräckliga informationsåtgärder.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

  1. Anser ministern fortfarande att dessa informationsåtgärder är tillräckliga?
  2. Vilka åtgärder har ministern vidtagit till följd av den kritik som bland annat SKR och Socialstyrelsen riktar mot den bristande informationen?