Bristen på rastplatser för yrkesförare

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Bristen på rastplatser för yrkesförare

Interpellation 2020/21:712 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2020/21:712 Bristen på rastplatser för yrkesförare

av Thomas Morell (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Rastplatser utmed våra vägar spelar en viktig roll för att bilister ska erbjudas möjlighet till en stunds rast och avkoppling. För yrkesförare är denna möjlighet till en stunds avkoppling än viktigare då de har vägen som arbetsplats. Dessutom regleras yrkesförarnas raster och dygnsvila i lag, vilket innebär att det måste finnas rastplatser i en sådan omfattning att förarna kan sköta sina kör- och vilotider.

Situationen är dock sådan att det är i det närmaste omöjligt att hitta en plats att ta sin dygnsvila på. Det är inte ovanligt att förarna tvingas köra över sin tillåtna tid innan de hittar en plats att stanna sitt tunga fordon på. Det finns två orsaker till den uppkomna situationen, och här måste det vidtas åtgärder. För det första har Trafikverket valt att stänga ett flertal rastplatser, och därmed har utbudet minskat för yrkesförarna. För det andra ockuperar utländska aktörer rastplatserna och använder dessa som mer eller mindre permanenta uppställningsplatser. I vissa fall sker terminalliknande verksamheter på det som ska vara en rastplats, det vill säga en plats där bilister ska kunna stanna för en stunds avkoppling.

Många yrkesförare vittnar om ockuperade rastplatser där nedsmutsningen är omfattande, inte minst med mänsklig avföring. Rastplatser har normalt en begränsad parkeringstid om 24 timmar, men det är ytterst sällsynt att någon vidtar åtgärder mot de aktörer som bryter mot den tidsbegränsningen. Detta har i sin tur skapat den situation som nu råder utmed landets vägar.

Med påföljder i form av böter eller annan sanktionsavgift för de som bryter mot tidsgränsen om 24 timmar skulle vi kunna få en positiv effekt, där den mer eller mindre permanentade verksamheten skulle upphöra. Även om en förbättrad cirkulation på rastplatserna förbättrar situationen krävs ändå en utbyggnad av antalet rastplatser.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att dels säkerställa att rastplatserna har den funktion de är avsedda för, dels införa tydliga sanktioner för de som ockuperar rastplatser?