Brister i Sveriges infrastruktur

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 23 februari 2021

Interpellation: Brister i Sveriges infrastruktur

Interpellation 2020/21:412 av Kjell Jansson (M)

Interpellation 2020/21:412 Brister i Sveriges infrastruktur

av Kjell Jansson (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Sverige är ett exportberoende land. Stora delar av godset transporteras med lastbilar via vägnätet. Statens vägunderhåll är kraftigt eftersatt i stora delar av Sverige. Trafikverket meddelar att de inte har pengar till större underhåll. De väljer att sänka hastigheterna i stället för att sköta underhållet. Det är problematiskt, och än så länge har inte regeringen gett några tydliga svar om hur underhållsproblem ska lösas.

Ett annat problem med Sveriges bristande infrastruktur är säkerhetsaspekterna. I synnerhet gäller detta de obevakade övergångarna vid våra järnvägar. En vit lampa lyser när det är fritt att passera. Ett fungerande signalsystem skulle exempelvis kunna innebära att det lyser grönt när man kan köra och rött när det är stopp.

Även stambanan har eftersatt underhåll. Samtidigt planerar regeringen att bygga ny stambana för höghastighetståg för omfattande kostnader som är svåra att greppa vidden av. Det finns alltför många frågetecken kring höghastighetstågsprojektet för att man ska kunna vara säker på att det är en klok investering för Sverige och framtiden.

Mina frågor till infrastrukturminister Tomas Eneroth är följande:

 

  1. Avser ministern att genomföra nybyggnad av stambana för höghastighetståg, och hur ser i så fall planen ut för det?
  2. Kommer ministern att tillföra mer pengar för underhåll av befintligt vägnät?
  3. Avser ministern att vidta några åtgärder för att få på plats säkrare övergångar vid passager vid stambanan?