Bromma flygplats framtid

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 13 november 2014

Interpellation: Bromma flygplats framtid

Interpellation 2014/15:73 av Gustaf Hoffstedt (M)

Interpellation 2014/15:73 Bromma flygplats framtid

av Gustaf Hoffstedt (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Under det senaste halvåret har det framkommit att framtiden för Bromma flygplats är oviss, trots att det finns ett avtal mellan staten och Stockholms stad som borde säkra verksamheten till år 2038. Det beror på att det finns politiska krafter hos partier som styr Stockholms stad samt inom regeringen som vill verka för en omprövning av avtalet.

Bromma flygplats betydelse för Gotland går knappast att överskattas. Gotland behöver en snabb och enkel affärsförbindelse till Stockholm. Mångfalden av flygplatser och flygbolag har gjort att priserna har pressats nedåt, främst till fromma för privatresenärer. Därtill medger Bromma flygplats korta restider när det är riktigt bråttom, som vid organtransporter och andra akuta resor.

Bromma flygplats är en flygplats som binder samman hela Sverige och är därmed inte en Stockholmsangelägenhet. Det är av yttersta vikt att Bromma flygplats inte stängs ned så länge det inte finns fullvärdiga alternativ till inhemsk flygtrafik.

Arlanda fyller också en viktig uppgift för Gotland, men utgör inget samlat alternativ. Den främsta orsaken till det är att Arlanda av kapacitetsskäl inte kan överta de små och medelstora flygplanens trafik när den är som viktigast: under morgnar och sena eftermiddagar/tidiga kvällar. Därtill ökar kostnaden, tidsåtgången samt miljöbelastningen för den resenär som inte ska flyga vidare utan direkt ta sig till Stockholm. Bränsleåtgången VBY–BMA är ca 500 liter och VBY–ARN ca 570 liter, alltså en skillnad på ca 70 liter, vilket på årlig basis mätt med dagens Brommatrafik skulle ge 740 000 kilo mer CO2.

Jag vill därför fråga statsrådet Anna Johansson:

Avser statsrådet och regeringen att i någon form medverka till en förtida stängning av Bromma flygplats?