Bromma flygplats framtid

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 25 mars 2022

Interpellation: Bromma flygplats framtid

Interpellation 2020/21:560 av Thomas Morell (SD)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2020/21:560 Bromma flygplats framtid

av Thomas Morell (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Bromma flygplats är en viktig del i landets infrastruktur, och flygtrafiken till och från flygplatsen är absolut nödvändig för många regionala flygplatser runt om i landet. I den rådande pandemin har dock flygresandet minskat dramatiskt, och det kommer att ta flera år innan flygtrafiken har återhämtat sig från sviterna av coronapandemin.

Mitt i den situationen startar en process där en förtida stängning av Bromma aktualiseras. Regeringen ger inga tydliga besked, men bakom kulisserna kan man skönja ett aktivt arbete där Bromma ska stängas. En rapport hemligstämplas, och inte ens riksdagen får ta del av rapportens innehåll.

Flygbolaget Bra avser i ett första skede att lämna Bromma men inser snart att de inte bereds samma möjlighet att bedriva sin verksamhet på Arlanda. Bra beslutar därför att stanna kvar på Bromma. Ett privat initiativ är berett att på rent affärsmässiga grunder att överta verksamheten på Bromma från Swedavia.

Regeringen agerar undfallande i fråga om Brommas framtid, vilket är märkligt. Bromma är en viktig del av landets infrastruktur och beredskap och försörjer stora delar av landet med snabba och effektiva flygförbindelser. Bromma kan också vara en viktig del av flygets nödvändiga omställning till klimatneutrala flygtransporter. I en mycket snar framtid kan Bromma spela en viktig roll i utvecklingen av elektrifierade regionala flygtransporter, då utvecklingen mot den typen av flygplan går mycket snabbt. Har Sverige verkligen råd att försitta den chansen att ta på sig ledartröjan i flygets omställning?

Med hänvisning till texten ovan vill jag ställa en fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Är ministern beredd att låta privata aktörer överta driften av Bromma flygplats?