Campus Grythyttans framtid

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 8 juni 2020

Interpellation: Campus Grythyttans framtid

Interpellation 2019/20:408 av Helena Vilhelmsson (C)

Interpellation 2019/20:408 Campus Grythyttans framtid

av Helena Vilhelmsson (C)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

Örebro universitet utreder just nu Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, dess verksamheten samt lokalisering. En mängd faktorer ligger enligt universitetsledningen bakom utredningen, som säger sig vilja utveckla Campus Grythyttan, inte avveckla.

Att sprida statliga verksamheter i landet bidrar till att flytta makt och möjligheter närmare människor. Statistiska centralbyrån och Transportstyrelsen är två myndigheter som utlokaliserats till Örebro med goda resultat. På samma sätt sprids delaktighet och inflytande när högre utbildning förläggs på orter utanför storstad.

Hällefors kommun har tappat befolkning och utvecklingskraft under lång tid, och för att vända utvecklingen skapades en strategi i samverkan med högskolan i Örebro. Restauranghögskolan bildades, och placeringen i Grythyttan har i mycket stark grad bidragit till den lokala utvecklingen liksom besöksnäringen i allmänhet. Restaurangutbildningen i Grythyttan blev kroppspulsådern i bygden.

Ett unikt ställningstagande gjordes av staten för att säkra upp att den regionala satsning som gjordes för Bergslagen och Grythyttan skulle bestå. Restaurangutbildningarna förstärktes med ett regleringsbrev där regeringen fastslog att Örebro universitet ska driva utbildning i just – Grythyttan.

Självklart ska Örebro universitet utreda förutsättningar och kvalitet när det gäller utbildning och forskning. Även vid Campus Grythyttan. Det är nödvändigt för att resultatet ska komma medborgare och näringsliv till nytta. Jag menar dock att verksamheten inte per automatik förbättras genom placering på annan ort. Snarare har det att göra med ambition, helhetssyn och en stor portion vilja och övertygelse.

Besöksnäringen har, före Campus Grythyttan, inte haft en akademisk tradition i Sverige. Varumärket Grythyttan har bidragit till att sätta måltiden, värdskap samt hållbarhet på kartan. Nu behöver näringen mer än någonsin både utbildning och forskning.

I dagens regionala samhällsplanering pekas ett fyrpoligt kraftfält ut, där näringsliv, offentlig sektor, akademi och det civila samhället kuggar i varandra. Jag menar att det ligger i universitetets ansvar att främja lokal utveckling och därmed också se på samtliga effekter av en omlokalisering av Campus Grythyttan. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Matilda Ernkrans:

 

  1. Anser statsrådet att Campus Grythyttans verksamhet är ett nav för besöksnäring, måltidsutbildning, hållbarhet och företagsamhet som bör bevaras i Grythyttan?
  2. Om så är fallet, vad avser statsrådet att göra för att säkra upp Campus Grythyttan?