Containertrafiken på tåg i Sverige

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 13 december 2011

Interpellation: Containertrafiken på tåg i Sverige

Interpellation 2011/12:156 av Bergström, Stina (MP)

den 1 december

Interpellation

2011/12:156 Containertrafiken på tåg i Sverige

av Stina Bergström (MP)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

En stor del av containertrafiken på tåg i Sverige är akut hotad. Operatören Cargonet lägger ned sin containertrafik i Sverige den 11 december i år.

Förändringen kan innebära en dramatisk ökning av antalet långtradartransporter på våra vägar. Enligt Cargonet kan det innebära upp till 200 000 fler lastbilstransporter på svenska vägar per år. Det skulle vara ett stort bakslag för ett framgångsrikt arbete under flera årtionden att föra över långväga lastbilstransporter på tåg. Koldioxidutsläppen skulle öka ytterligare i transportsektorn.

Cargonet lyfter fram tre anledningar till problemen: bristande underhåll, avregleringen av terminalerna och de höjda banavgifterna.

Bristande kvalitet på underhållet, snöröjning med mera har lett till stora förseningar under de senaste åren. Problemen med snöröjningen är väl känd.

När det gäller terminalerna så har statliga Jernhusen terminaler i Årsta, Göteborg, Sundsvall, Umeå, Malmö, Nässjö och Jönköping. Fram till för två år sedan fick den största operatören Cargonet själv sköta lastning och lossning på terminalerna mot att de betalade hyra.

För två år sedan beslutade dock Jernhusen att lägga ut driften av kombiterminalerna på anbud. Nu sköts terminalerna av flera olika aktörer varav några enligt Cargonet saknar erfarenhet av järnvägstrafik. När godstransportören och terminalerna hörde ihop fanns också möjligheter till flexibla lösningar, till exempel att hålla öppet längre vid förseningar. De nya aktörerna har inte samma intresse av detta, de håller öppet enligt avtal. Vid förseningar kan godståg bli stående i många timmar.

Regeringen har redan höjt banavgifterna och planerar för en ytterligare höjning kommande år och en fyrdubbling av avgifterna mellan 2010 och 2020. Operatörerna kan acceptera en viss höjning av avgifterna om systemet fungerar bra, men att tvingas betala mer för något som inte fungerar anser man som helt oacceptabelt.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd:

Vad avser statsrådet att göra för att undvika nedläggning av en stor del av den miljövänliga containertrafiken på tåg i Sverige?

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta när det gäller driften av combiterminalerna i Sverige?

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta när det gäller balansen mellan banavgifter och servicegrad på spåren?