de asylsökande barnens situation

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 februari 2003

Interpellation: de asylsökande barnens situation

Interpellation 2002/03:141 av Gerdin, Viviann (c)

den 24 januari

Interpellation 2002/03:141

av Viviann Gerdin (c) till statsrådet Jan O Karlsson om de asylsökande barnens situation

Många vuxna och barn på flykt undan krig, terror och politisk förföljelse söker sin tillflykt till vårt land med förhoppningar om ett hem och att få leva ett normalt liv i fred och frihet. Många av de asylsökande har skäl för uppehållstillstånd, men inte alla. Däremot har riksdagen tagit beslut att de asylsökande som har starka humanitära skäl ska kunna erhålla uppehållstillstånd för att få stanna i Sverige.

Många av de asylsökande barnen som kommer hit har traumatiska upplevelser och mår psykiskt mycket dåligt, deras hälsotillstånd kräver ibland också omfattande insatser från sjukvården. Regering och riksdag har uttalat att barnets bästa ska vägas in i alla led i asylprocessen, i mottagandet av barnen och även i utredningar. Barnens bästa ska även vägas in vid bedömningar av humanitära skäl och vid en eventuell avvisning. Senast i oktober 2002 kunde vi även höra statsministern i regeringsförklaringen säga att barnkonventionen ska efterlevas.

Efter att de senaste månaderna följt ett asylärende så kan jag konstatera att det finns stora brister i bemötande av de asylsökande barnen och att starka humanitära skäl för uppehållstillstånd inte är tillräckligt.

Jag vill därför ställa följande fråga:

Vilka åtgärder avser migrationsministern att vidta för att myndigheterna ska följa regeringens intentioner att leva upp till FN-konventionen som gäller barnen?