De estetiska ämnenas betydelse

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 januari 2014

Interpellation: De estetiska ämnenas betydelse

Interpellation 2013/14:175 av Svantorp, Gunilla (S)

den 27 november

Interpellation

2013/14:175 De estetiska ämnenas betydelse

av Gunilla Svantorp (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

I dag är förmågan att kunna kommunicera och vara kreativ avgörande för att man ska kunna arbeta med utveckling och nytänkande. Ingen behöver tveka om att de kompetenserna är de som kommer att vara bland de viktigaste på arbetsmarknaden oavsett vilket yrke man väljer att utbilda sig inom.

Europaparlamentet har enats om åtta nyckelkompetenser som man menar är avgörande och nödvändiga för att man ska vara en aktiv medborgare, att nå personlig utveckling, att klara av social sammanhållning och att vara anställbar i det kunskapssamhälle vi lever i i dag. En av de åtta förmågorna är kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer.

Under Jan Björklunds tid som utbildningsminister har de estetiska ämnenas betydelse fått kraftigt försämrad status och det estetiska ämnet är inte längre obligatoriskt i gymnasieskolan.

Jag undrar med anledning av ovanstående följande:

Hur avser utbildningsministern att arbeta för att svenska skolbarn som lämnar skolan har med sig nyckelkompetensen som handlar om kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer?