Demokratisk kollaps i Venezuela

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 7 juni 2016

Interpellation: Demokratisk kollaps i Venezuela

Interpellation 2015/16:647 av Christian Holm Barenfeld (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2015/16:647 Demokratisk kollaps i Venezuela

av Christian Holm Barenfeld (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Dagligen kan vi nu i medierna följa den allt allvarligare situationen i Venezuela som genomgår någon form av kollaps, såväl ekonomiskt som demokratiskt.

Oppositionen i landet vann med stor majoritet valet till parlamentet i december 2015. Tyvärr får detta relativt litet genomslag i politiken då presidenten, som valts i val som mycket starkt har kritiserats för sitt genomförande, under många år har tillskansat sig allt mer makt.

Med en allt mer repressiv regim och alltmer begränsade friheter för opposition och medier, men även för invånarna som helhet, riskerar såväl fattigdom som demokratiskt förfall att eskalera.

Inflationen i landet har rusat i höjden med många hundra procent i år och prognosen är att ökningen kommer att fortsätta. Butikernas hyllor gapar tomma och befolkningen måste betala höga summor och vänta i långa köer för att få tag på de mest elementära förnödenheterna. Bristen på bland annat mat och mediciner är självklart också en fara för människors liv och hälsa.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till utrikesminister Margot Wallström:

  1. Vad gör utrikesministern och regeringen för att stödja oppositionen och andra frihetsförsvarare i Venezuela?
  2. På vilket sätt framförs kritik till den alltmer odemokratiska regimen?