Den nya skatten på engångsartiklar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 26 februari 2021

Interpellation: Den nya skatten på engångsartiklar

Interpellation 2020/21:424 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2020/21:424 Den nya skatten på engångsartiklar

av Niklas Wykman (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Regeringen har för avsikt att införa en ny skatt på engångsartiklar, enligt januariöverenskommelsen. Skatteförslaget har för en tid sedan utretts, och remisstiden har nyligen löpt ut. Den nya skatten är en punktskatt som kommer att slå hårt mot kafé- och restaurangbranschen, då exempelvis en takeawaymugg för kaffe eller en matlåda kan beskattas med mellan 3 och 7 kronor styck.

Att införa en ny skatt som slår mycket hårt mot den i nuläget redan hårt ansatta kafé- och restaurangbranschen är varken en klok eller en rättvis politik. Skatten i sig är heller inte ett effektivt styrmedel för minskad nedskräpning och har redan kritiserats av experter för sin begränsade miljönytta. Regeringen påstår sig vilja stötta de krisande näringarna men lägger nu samtidigt nya skattebördor på de branscher man säger sig vilja rädda och stötta. Det är uppenbart att den nya skatten kommer att påverka kaféernas och restaurangernas ekonomiska marginaler negativt.

Utöver att finansministern är bunden att införa skatten på grund av att det är fastslaget i den skadliga januariöverenskommelsen är det inte helt klarlagt när skatten ska införas. Sveriges tidigare miljöminister Isabella Lövin sa dock nyligen under en interpellationsdebatt i riksdagen att ”vi vill också att restaurangerna ska kunna sälja mat, så just nu är det inte lämpligt att genomföra det här”. 

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

  1. Givet den mycket svåra situationen för hela kafé- och restaurangbranschen, har ministern för avsikt att avstå från att införa den nya planerade skatten på engångsartiklar?
  2. Om ministern inte har för avsikt att införa skatten i år – finns det några specifika effekter med skattens införande som ministern vill undvika, och i så fall vilka?