Den ökande arbetslösheten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Den ökande arbetslösheten

Interpellation 2019/20:23 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2019/20:23 Den ökande arbetslösheten

av Lars Beckman (M)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Statistiska centralbyrån (SCB) redovisar att arbetslösheten ökar för andra månaden i rad. På ett år har antalet arbetslösa ökat med 56 000 personer, och Sverige ligger nu över EU-genomsnittet vad gäller arbetslöshetsnivå, trots vidlyftiga löften från regeringen att vi ska nå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Oroande är också att vi har väsentligt högre arbetslöshet bland utrikesfödda än exempelvis Tyskland. Samtidigt upplever fler och fler företag att företagsklimatet försämras. Regeringen har en viktig uppgift att värna konkurrenskraften hos det svenska näringslivet. Ett exempel på detta är att det från den 1 januari kommer att skilja ca 80 000 kronor per år för ett åkeri bara i bränslekostnad mellan Moderaternas budget och regeringens. Den lastbilsskatt som det innebär på 80 000 kronor per år är djupt skadlig för företagsamheten i Sverige.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga arbetsmarknandsminister Eva Nordmark:

 

  1. Vad gör ministern och regeringen för att vända trenden med den ökande arbetslösheten i allmänhet?
  2. Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att minska glappet mellan utrikesföddas och inrikesföddas arbetslöshet?
  3. Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att få fler utrikesfödda att kunna starta företag och den vägen ordna sin egen försörjning?