Den svarta bostadsmarknaden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 30 september 2022

Interpellation: Den svarta bostadsmarknaden

Interpellation 2005/06:214 av Stenmark, Rigmor (c)

den 23 januari

Interpellation 2005/06:214 av Rigmor Stenmark (c) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (s)

Den svarta bostadsmarknaden

Det svenska hyressättningssystemet innebär att hyror sätts utifrån bruksvärdessystemet. Det svenska systemet motsvaras inte av några andra system i andra länder. I det svenska systemet bestäms inte hyrorna genom lagreglering utan genom förhandlingar. Detta innebär att hyrorna inte nödvändigtvis behöver följa kostnadsutveckling eller ”bruksvärde”. I Stockholm tar detta sig uttryck i att det är relativt billigt att bo i innerstaden, jämfört med vad det skulle kosta på en mer oreglerad marknad, och relativt dyrt att bo i förorten.

Det reglerade hyressättningssystemet, tillsammans med en stark bytesrätt för den som innehar en lägenhet, gör att den som har kommit över ett förstahandskontrakt sitter på en potentiell förmögenhet. Viljan att lämna ifrån sig ett sådant kontrakt är liten och kan leda till stora inlåsningseffekter på bostadsmarknaden.

Framför allt drabbas alla de som är outsiders, det vill säga de som står utanför bostadsmarknaden i dagsläget. Här återfinns inte minst de svaga grupperna i samhället. Trots bruksvärdessystemets goda intentioner har vi en långt gången såväl etnisk som ekonomisk segregering på bostadsmarknaden i dag.

När systemet ställer upp hinder försöker folk ofta komma på sätt att ta sig förbi dessa. För den som har de ekonomiska resurserna och vill bo centralt finns det då oftast en möjlighet att skaffa boende via den svarta marknaden. Fastighetsägarna i Stockholm har nyligen i en rapport gjort en uppskattning av den svarta bostadsmarknaden i Stockholm. Man gör i sin rapport bedömningen att den svarta fastighetsmarknaden uppgår till ca 1,2 miljarder kronor och att ca 4 000 hyresrätter säljs varje år.

Endast en bråkdel av lägenheterna, 0,5 %, förmedlas via fastighetsägare eller bostadsförmedling; det stora flertalet nya hyresgäster får sina lägenheter genom byten. Fastighetsägarna i Stockholms enkätundersökning visar att fastighetsägare och förvaltare uppskattar att så mycket som hälften av alla lägenhetsbyten i Stockholms innerstad kan vara olagliga.

Framför allt bidrar den stora svarta bostadsmarknaden till att göra det mer accepterat att ordna sitt boende på detta sätt. Undersökningar visar att det inte minst bland ungdomar, en av de grupper som drabbas hårdast på rådande bostadsmarknad, finns en alltför stor acceptans för och beredskap att köpa lägenhet svart.

Regeringen har alltför länge blundat för problemet. Myndigheternas agerande mot denna typ av brottslighet har varit alldeles otillräckligt och inte lyckats stävja den svarta marknadens utbredning. Samtidigt har man inte velat ta tag i de mer grundläggande problemen som har sitt ursprung i det reglerade hyressättningssystemet.

Med anledning av vad som anförts ovan blir min fråga till ministern:

Vad avser ministern att göra för att göra slut på den svarta bostadsmarknadens utbredning?