Den turkiska arméns angrepp i Syrien

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 29 september 2016

Interpellation: Den turkiska arméns angrepp i Syrien

Interpellation 2015/16:779 av Jabar Amin (MP)

Interpellation 2015/16:779 Den turkiska arméns angrepp i Syrien

av Jabar Amin (MP)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Allt fler oberoende källor talar om och visar bevis på den turkiska regimens och Erdoğans stöd till terrororganisationen Islamiska staten, IS. Den stora turkiska dagstidningen Jumhuryet och Syriska observatoriet för de mänskliga rättigheterna är två av de parter som tydligt har visat hur Erdoğans regim har stött terrororganisationen IS. Det har bland annat handlat om turkiska vapenleveranser till IS och att man har tillåtit en öppen passage över den turkiska gränsen till och från IS-kontrollerade områden så att IS kan rekrytera terrorister och ta in vapen och annat, men det har handlat också om att motabeta de demokratiska krafterna i Syrien. Att motarbeta kurderna i Rojava i norra Syrien har varit och är en högt prioriterad fråga för Erdoğans regim.

De syriska demokratiska styrkorna, SDF, som består av kurder, araber, assyrier, turkmener med flera och som samarbetat med den internationella koalitionen, har befriat många områden från IS och andra terrorgrupper. Den senaste tiden har SDF varit framgångsrika. Exempelvis har de befriat den strategiskt viktiga staden Manbij, Tishrin-dammen, Al-Shaddadi, Tal Abyaz och flera andra områden som alla varit strategiskt viktiga för terrororganisationen IS.

I stället för att stödja dessa styrkor angriper nu den turkiska armén dem och olika kurddominerade områden. Syftet är bland annat att stoppa en demokratisk utveckling i norra Syrien, förhindra kurdiskt självstyre i Rojava och stärka Turkiets ställning i regionen.

I förra veckan invaderade den turkiska armén den syriska staden Jarablus, som ligger vid den syrisk-turkiska gränsen. Den har även gått längre in i Syrien mot andra områden.
I skrivande stund angriper den turkiska armén staden Kobane – staden som blev känd för två år sedan för sitt heroiska motstånd mot terrororganisationen IS. Allt detta har lett till många döda och sårade. I och med Turkiets direkta inblandning i kriget i Syrien förvärras situationen ytterligare.

Allt fler har nu reagerat mot den turkiska arméns invasion av delar av norra Syrien och på Turkiets angrepp mot Rojava. Jag menar att även Sverige borde protestera mot den turkiska aggressionen direkt, men även genom EU och FN.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till utrikesminister Margot Wallström för att klargöra ministerns och den svenska regeringens inställning:

 

Vad avser ministern och den svenska regeringen att göra för att fördöma Turkiets invasion av den syriska staden Jarablus och dess närområde?

Vad avser ministern och den svenska regeringen att göra för att fördöma den turkiska regimens återkommande militära angrepp mot Rojava?

Vad avser ministern och den svenska regeringen att göra för att tillsammans med andra länder förhindra ytterligare turkiska militära angrepp mot Rojava och övriga gränsområden?