Desinformationskampanjer mot svensk socialtjänst

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 22 mars 2022

Interpellation: Desinformationskampanjer mot svensk socialtjänst

Interpellation 2021/22:365 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2021/22:365 Desinformationskampanjer mot svensk socialtjänst

av Marie-Louise Hänel Sandström (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Flera nyhetsmedier har under februari uppmärksammat ett flertal pågående desinformationskampanjer om hur svensk socialtjänst arbetar. Detta gäller framför allt omhändertagande av barn av socialtjänsten i Sverige.

Desinformationskampanjerna och skrämselpropagandan riskerar att skada förtroendet för det svenska förvaltningssystemet och för svenska myndigheter. Detta kan särskilt skada möjligheterna för samhällsinstitutioner att nå ut till i synnerhet nyanlända i Sverige som kanske inte ännu kan svenska språket och det svenska samhällssystemet. 

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

  1. Kan ministern redogöra för vilka initiativ som ministern och regeringen har vidtagit med anledning av ovanstående uppgifter?
  2. Vilka initiativ avser ministern och regeringen att vidta för att säkerställa att korrekt information om svensk socialtjänst når ut till allmänheten?