Det allmänna uppdraget

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 27 april 2021

Interpellation: Det allmänna uppdraget

Interpellation 2020/21:657 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Interpellation 2020/21:657 Det allmänna uppdraget

av Kjell-Arne Ottosson (KD)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Genom ett pressmeddelande den 7 januari i år framgår att regeringen beslutat bryta det samarbetsavtal som staten haft med Svenska Jägareförbundet sedan mer än 80 år, det så kallade allmänna uppdraget. Det här samarbetet inleddes redan 1938 då staten valde att tillvarata den unika kunskap som folkrörelsen Svenska Jägareförbundet besatt och utifrån detta stötta och vidareutveckla vår jakt- och viltvård. Uppdraget finansierar sig självt genom det statliga jaktkortet och möter beundran i många länder runt om i världen. Alla regeringar sedan 1938, och så även den nuvarande, har förklarat sig nöjda med detta upplägg och gång på gång torgfört att man inte haft för avsikt att ändra på något. Uppdraget ska fortsätta.

Men med beskedet den 7 januari har den sittande regeringen tvärvänt och abrupt beslutat att bryta det tidigare så hyllade samarbetet med folkrörelsen Svenska Jägareförbundet. Motivet sägs vara att EU, i samband med ett så kallat pilotärende (anmälan mot Sverige), krävt att vissa av de arbetsuppgifter som i dag utförs av Svenska Jägareförbundet i stället ska vara föremål för upphandling.

I kommissionens motivering för att avsluta ärendet finns tre bärande element:

1)” Limited cross border interest for the provision of wildlife management service”.

2) “The specific local biodiversity knowledge required”

3) “It is an individual situation of non-compliance with the EU rules on public procurement”

Inga andra skäl anges.

Ledningen inom Svenska Jägareförbundet säger sig vara tagna på sängen medan ministern hävdar att Jägareförbundet hela tiden varit informerade om att ett ändringsbeslut om det allmänna uppdraget skulle komma och att de har deltagit i processen.

I Svensk Jakt den 13 januari i år svarar ministern på ett antal frågor:

Har ni haft en dialog med Jägareförbundet under resans gång eller kom det här som en överraskning för Jägareförbundet?

– Det hoppas jag verkligen inte. Jag har försökt ha en god och inlyssnande dialog med Jägareförbundet genom hela den här resan, både vad gäller kritiken från EU-kommissionen, som vi bedömt att vi behöver hantera, och vad gäller finansieringen.

I de samtal ni haft med Jägareförbundet, tycker förbundet att den här lösningen är okej?

– Ytterst är det Jägareförbundet som ska svara på hur de ser på det, men min bild är att vi haft en god dialog och en acceptans över att det behöver göras förändringar, säger Jennie Nilsson.

Informationen från ministern och från Jägareförbundets ledning är minst sagt motstridiga.

Av regeringens diarium framgår att EU-kommissionen redan i juni 2020 lade ner ärendet – då med ovan angivna skäl och utan krav på förändring. Tvärtom säger kommissionen att frågan är internt svensk och inte påverkar övriga EU-länder. Ministern hävdar däremot att krav har blivit framförda i möten mellan regeringen och EU-kommissionen.

Mina frågor till statsrådet Jennie Nilsson är följande:

 

  1. Vilka samtal har statsrådet fört med Jägareförbundet som kan betecknas som förhandlingar med målsättning att nå fram till det beslut som nu har fattats?
  2. På vilka omständigheter och fakta har statsrådet baserat sitt ställningstagande att Jägareförbundet accepterat de beslut som fattats?
  3. Har regeringen tagit något initiativ till att etablera kunskapen hos berörda parter om att EU-kommissionen lagt ner ärendet?
  4. Vilka är skälen till att regeringen valt att gå vidare med förändringen av det så kallade allmänna uppdraget, trots EU-kommissionens motivering för att avsluta ärendet?