Det nazistiska hotet mot våra demokratiska rättigheter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 25 mars 2014

Interpellation: Det nazistiska hotet mot våra demokratiska rättigheter

Interpellation 2013/14:355 av Höj Larsen, Christina (V)

den 13 mars

Interpellation

2013/14:355 Det nazistiska hotet mot våra demokratiska rättigheter

av Christina Höj Larsen (V)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Det är en grundläggande demokratisk rättighet att få uttrycka sina åsikter. Denna frihet hotas nu av nazistiskt våld. I Kärrtorp angrep nazister demonstrerande barnfamiljer och i Malmö kämpar en ung människa för sitt liv efter ett mordförsök. Nazister sitter anhållna misstänkta för att ha utfört dådet.

De senaste åren har flera rapporter pekat på att nazistiska och högerextrema miljöer utgör ett hot mot enskilda individers säkerhet. I sin rapport Våldsam politisk extremism konstaterade Säkerhetspolisen och Brottsförebyggande rådet att det inom vitmaktmiljön finns ”en tydlig avsikt att begå brott mot enskilda individer. Attacker av detta slag sker systematiskt över stora delar av landet.” Regeringen konstaterar i sin rapport Våldsbejakande extremism i Sverige att Säkerhetspolisen gör bedömningen att hotet från vitmaktmiljön kommer att öka under valåret 2014.

Jag vill med anledning av detta fråga justitieminister Beatrice Ask:

1. Vilka initiativ avser ministern att ta med anledning av det nazistiska våldet?

2. Vilka initiativ avser ministern att ta för att människor i Sverige även fortsättningsvis ska kunna utöva sina demokratiska rättigheter?