Det svenska skattetrycket

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 22 oktober 2021

Interpellation: Det svenska skattetrycket

Interpellation 2020/21:903 av Jan Ericson (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2020/21:903 Det svenska skattetrycket

av Jan Ericson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Sverige har nästan världens högsta skattetryck. I debatten diskuteras hur högt skattetryck som är optimalt. Finansministern har nu ansvarat för Sveriges skattepolitik i cirka sju år. Det har inte sällan varit svårt att förstå argumentationen från finansministerns och regeringens sida.

Man framhåller nu exempelvis sina blygsamma skattesänkningar i årets budgetförslag som enligt regeringen som mest kommer att ge omkring 110 kronor per månad för en löntagare och påpekar att dessa pengar kan användas för att köpa take away-kaffe eller gå till frisören. För den löntagare där 110 kronor per månad i skattesänkning har stor betydelse är knappast take away-kaffe den första prioriteringen.

När sedan stigande elkostnader och höjd bensinskatt slår till äts de 110 kronorna snabbt upp och förvandlas till ett minus. Det totala skattetrycket för hushållen har ökat i takt med alla nya pålagor som har skett genom åren. Den gröna skatteväxlingen har blivit en årlig grön skattehöjning. Skattetrycket för många hushåll ökar.

Jag vill därför fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Avser ministern att sänka eller höja det totala skattetrycket för hushållen?