Digital fastighetsbildning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 22 april 2022

Interpellation: Digital fastighetsbildning

Interpellation 2021/22:378 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2021/22:378 Digital fastighetsbildning

av Lars Beckman (M)

till Statsrådet Johan Danielsson (S)

 

I den rapport som Lantmäteriet redovisade till regeringen för ett år sedan sägs att det på kort sikt (1–5 år) väntas effekter av en digitaliserad fastighetsbildning för samhället och den enskilda kunden, som skulle vara

  •  förbättrad kunddialog – ”lätt att göra rätt”
  •  ökad andel korrekta och kompletta ansökningar
  •  obrutet digitalt informationsflöde från ansökan till handläggning
  •  ökad transparens för kunden
  •  ökad förutsägbarhet för kunden
  •  enhetliga processer och arbetssätt.

Under mandatperioden har frågor om effektiviteten inom fastighetsbildningsområdet diskuterats brett i samhället. På riksdagens bord ligger för närvarande ett stort antal motioner om Lantmäteriet och fastighetsbildning.

För närvarande genomför Riksrevisionen en granskning inom detta område, och en rapport kommer att presenteras om drygt tre månader.

I rapporten för ett år sedan lyfte Lantmäteriet fram två stora utmaningar och kritiska framgångsfaktorer på vägen mot en digital fastighetsbildningsprocess:

  •  den juridiska utvecklingen, som är omfattande och tidskrävande
  •  behovet av underlag med god och känd kvalitet, vilket omfattar bland annat registerkartan.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Johan Danielsson:

 

Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att utveckla lagstiftningen inom detta område, och vilka lagförslag kommer att presenteras under nästa år?