Drivmedelsprisernas effekt på näringslivet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 26 april 2022

Interpellation: Drivmedelsprisernas effekt på näringslivet

Interpellation 2021/22:45 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2021/22:45 Drivmedelsprisernas effekt på näringslivet

av Lars Beckman (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Sverige är ett avlångt land där många kunder finns långt från tillverkarna. För många företag är transporter viktiga, både för de insatsvaror som behövs till produktionen och för att skicka tillverkade produkter till kunderna.

Historiskt har vi byggt vårt välstånd på många skickliga och innovativa exportföretag. Det kan exempelvis vara ett företag som har sin tillverkning i Ljusdal och som är underleverantör till ett internationellt företag. Varje natt skickas de tillverkade produkterna till Östergötland från Hälsingland. Det betyder att vägarna måste vara i farbart skick året runt och att transporterna kan ske kostnadseffektivt.

Nu när drivmedelspriserna skenar så kan det innebära en fördyring med 12 kronor per mil för långtradare. Det i en redan hårt pressad kostnadssituation. Det betyder kraftiga kostnadspåslag för både de insatsvaror som behövs till produktionen och för den färdiga slutprodukten. Till detta kan läggas skenande elpriser på grund av avvecklad kärnkraft i Sverige.

Ska vi ha företag som skapar jobb och tillväxt i hela Sverige så är den internationella konkurrenskraften direkt avgörande. Priset på de tillverkade produkterna sätts varje sekund på den internationella marknaden. Blir produkterna för dyra så flyttar tillverkningen till lågkostnadsländer.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

  1. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att stärka näringslivets internationella konkurrenskraft på kort sikt?
  2. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att kompensera näringslivet för de ökade drivmedelspriserna?
  3. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att kompensera näringslivet för de ökade elpriserna?