Drivmedelsskatter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 23 april 2019

Interpellation: Drivmedelsskatter

Interpellation 2018/19:154 av Sofia Westergren (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2018/19:154 Drivmedelsskatter

av Sofia Westergren (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Regeringen har aviserat att drivmedelsskatterna kommer att fortsätta höjas under kommande år. Överindexeringen av bensinskatten ska återinföras.
Alltför drastiska höjningar av drivmedelsskatterna slår hårdast mot dem som är helt beroende av bilen i vardagen och lever med små ekonomiska marginaler. Att alltför skyndsamt höja drivmedelsskatterna slår hårt mot framför allt människor på landsbygden. Sverige är ett land där medborgarna ofta har långa avstånd mellan hem och jobb. Samtidigt har vi redan en av världens högsta bensinskatter. Oavsett alternativ till bilen så finns det många i vårt land som är helt beroende av den fossildrivna bil de har i dag, eftersom många inte har tillgång till kollektivtrafik eller möjlighet att köpa en elbil.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson följande:

Vad avser ministern och regeringen att vidta för åtgärder för att säkerställa att människor som är helt beroende av en fossildriven bil inte ska få kraftigt försämrad ekonomi, vilket är risken med kraftigt höjda drivmedelsskatter?