Dubbelgranskning av nationella prov med anledning av ökad betygsinflation

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 3 september 2009

Interpellation: Dubbelgranskning av nationella prov med anledning av ökad betygsinflation

Interpellation 2008/09:587 av Pertoft, Mats (mp)

den 19 augusti

Interpellation

2008/09:587 Dubbelgranskning av nationella prov med anledning av ökad betygsinflation

av Mats Pertoft (mp)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Debatten om förekomsten av betygsinflation i Sverige har åter vaknat till liv i Sverige. Bland annat har Magnus Henrekson, professor och vd, Institutet för Näringslivsforskning, samt Jonas Vlachosfil, dr och forskare, Stockholms universitet och Institutet för Näringslivsforskning, lagt fram en undersökning på DN Debatt den 17 augusti 2009 som pekar på förekomsten av en dylik betygsinflation.

Samtidigt har till exempel Statens skolverk så sent som den 18 december 2008 i ett PM med anledning av betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 konstaterat att ”den genomsnittliga betygspoängen har varit i det närmaste konstant de senaste fem åren. Utifrån betygsstatistiken går det därför inte att hitta några belägg för att så kallad betygsinflation existerar.” (Skolverket PM den 18 december 2008, Dnr 71-2008-00004)

I dag har utbildningsministern aviserat att regeringen ämnar ge Statens skolinspektion i uppdrag att dubbelrätta 10 procent av de nationella proven i syfte att komma till rätta med eventuell betygsinflation.

Mina frågor till utbildningsministern är:

Vilka belägg stöder ministern sin bedömning på att det förekommer en betygsinflation i Sverige?

Har ministern tagit initiativ till att beräkna kostnaden för uppdraget att dubbelrätta 10 procent av de nationella proven?