Ekonomiska krisstöd

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 12 januari 2021

Interpellation: Ekonomiska krisstöd

Interpellation 2020/21:246 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2020/21:246 Ekonomiska krisstöd

av Edward Riedl (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Pandemins konsekvenser för liv och hälsa har varit omfattande. Konsekvenserna för ekonomin är också betydande. Vi är fortfarande mitt i krisen, och det vi med säkerhet kan säga är att det varit nödvändigt med ekonomiska krisstöd för att rädda svenska jobb och företag. Jag har noterat i medierna att det ibland framstår som om det är regeringen som föreslagit krisstöd som det i själva verket är Moderaterna som föreslagit. Självklart kan varken finansministern eller regeringen hållas ansvarig för hur medierna rapporterar, men eftersom regeringen är noga med vad som är korrekt och dessutom är starkt emot så kallade fake news kan det vara bra att klarlägga vad som är korrekt i den här frågan.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

  1. Kan ministern redogöra för de ekonomiska stödåtgärder som hon presenterat under året och deras effekter?
  2. I vilken mån har ministern vidtagit och omformat krisåtgärder under året på grund av att Moderaterna tagit initiativ till åtgärder och agerat i riksdagen?