elevers rätt att välja skola

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 februari 2002

Interpellation: elevers rätt att välja skola

Interpellation 2001/02:218 av Hansson, Roy (m)

den 31 januari

Interpellation 2001/02:218

av Roy Hansson (m) till utbildningsminister Thomas Östros om elevers rätt att välja skola

Under hösten 2001 lämnade regeringen, med dåvarande skolminister Ingegerd Wärnersson som föredragande, en proposition @ Fristående skolor 2001/02:35 @ till riksdagen.

Propositionen innehåller förslag som avsevärt försämrar friskolornas situation och möjligheterna att över huvud taget starta en friskola. Genomförs propositionens förslag kommer valfriheten vad gäller val av skola och skolform att avsevärt begränsas.

Med tanke på de tusentals barn som köar för en plats på olika friskolor runtom i landet finns det ingen rimlig anledning att nu genomföra förändringar som innebär minskade möjligheter för föräldrar att välja skola för sina barn, eller för föräldrar och ungdomar att välja gymnasieskola.

Som jag ser det genomsyras hela propositionen av strävan att begränsa och förhindra en utveckling av mångfald och alternativ inom skolväsendet. Perspektivet i propositionen är det kommunaladministrativa perspektivet, inte barn- och föräldraperspektivet.

Propositionen innehåller ingenting om hur familjer och enskilda elevers önskemål och vilja ska tillvaratas. Alldeles tydligt är propositionens strävan att sätta organisationer före enskilda medborgares behov och önskemål. En proposition som genomsyras av misstänksamhet mot den enskilde borde inte lämnats till riksdagen.

Propositionen är ofullständig på så sätt att regeringen vid ett antal regeringsförslag hänvisar till Gymnasiekommitténs kommande förslag. Eftersom regeringen nyligen förlängt Gymnasiekommitténs arbetstid förefaller det vara svårt för riksdagen att ta ställning till något som vi ännu inte vet vad det innebär.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande fråga.

Vilka åtgärder ämnar utbildningsministern vidta för att stärka elevers rätt att välja skola?