En avgift för att lägga upp virke längs vägar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 11 februari 2020

Interpellation: En avgift för att lägga upp virke längs vägar

Interpellation 2019/20:253 av Jan Ericson (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2019/20:253 En avgift för att lägga upp virke längs vägar

av Jan Ericson (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Alla talar i dag varmt om de gröna näringarna, hur vi ska använda mer biobränslen, bygga mer i trä och hur mycket skogsnäringen betyder för svensk ekonomi. Samtidigt pågår ett närmast obegripligt angrepp på hela den svenska skogsnäringen från regeringen och dess myndigheter.

Vi ser hur myndigheter på olika sätt motverkar all avverkning i stora områden av ”miljöskäl” utan att markägarna kompenseras. Vi ser ständigt stigande drivmedelspriser som gör avverkning och transporter allt dyrare. Vi lever dessutom hela tiden under hotet om lastbilsskatter som skulle driva upp kostnaderna ytterligare. Och då har jag inte ens nämnt alla andra beslut som är landsbygdsfientliga för alla de människor som lever och verkar i dessa gröna näringar. 

Som om detta inte skulle räcka kommer nu nyheten om att Trafikverket från och med nästa år tänker ta ut en avgift för varje tillstånd för att få lägga upp virke längs vägarna efter avverkning i avvaktan på transport till sågverken eller massafabriken. En avgift på 2 900 kronor betyder knappast så mycket för en stor skogsägare men för en liten kan det äta upp en stor del av vinsten.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Tänker ministern verka för att den aviserade avgiften inte införs?