En flexibel föräldraförsäkring

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 8 december 2020

Interpellation: En flexibel föräldraförsäkring

Interpellation 2020/21:147 av Linda Lindberg (SD)

Interpellation 2020/21:147 En flexibel föräldraförsäkring

av Linda Lindberg (SD)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Sverigedemokraterna vill så långt som möjligt möta och underlätta barnfamiljers livspussel. Vi har i dag en generös föräldraförsäkring, vilket vi ser som oerhört positivt. Med det sagt behöver man inte vara helt tillfreds.  Flera förändringar inom föräldraförsäkringen har gjorts genom åren – en del till det bättre, andra till det sämre. De regler som stadgar när och hur föräldrapenningen får tas ut bör förändras och förenklas för att tillgodose var och en i en större utsträckning än vad som är möjligt i dag.

Många barn, cirka 70 procent, har dagar som gått förlorade på grund av regeln om begränsat antal dagar som går att spara efter det att barnet fyllt fyra år. Enligt Försäkringskassans statistik är genomsnittet av förlorade dagar per barn totalt 33 stycken. En majoritet av dessa dagar är dessutom dagar som varit reserverade pappadagar. En ytterligare problematik verkar vara skillnaden mellan låg- och höginkomsttagare där båda grupperna har flest dagar som brinner inne. Sammantaget går det att tolka att det möjligen finns låsningseffekter av det nuvarande regelverket som inte bara handlar ekonomi, vilket kan indikera att det behövs en översyn av den ekonomiska aspekten men även ytterligare förändringar som är anpassade för låg- och höginkomsttagare.

Statistik från Försäkringskassan visar också att uttaget av föräldrapenning bland män och kvinnor är i princip jämställt efter det att barnet fyllt tre år, och att skillnaden är som störst det första levnadsåret, vilket förefaller helt naturligt. Genom begränsad rätt att spara avsatta föräldradagar efter det att barnet fyllt fyra år blir resultatet rent statistiskt dels att barnet får färre dagar tillsammans med sina föräldrar, dels att det minskar pappors uttag då det främst är dagar som är specifikt reserverade för dem som förfaller.

Med hänvisning till detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

  1. Avser statsrådet att titta på regelverket kring uttag av föräldraförsäkring så att det blir mer flexibelt för landets barnfamiljer?
  2. Vad är statsrådets motivering till nuvarande fyraårsregel i föräldraförsäkringen?