En humanare sjukförsäkring

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 15 november 2019

Interpellation: En humanare sjukförsäkring

Interpellation 2019/20:90 av Julia Kronlid (SD)

Interpellation 2019/20:90 En humanare sjukförsäkring

av Julia Kronlid (SD)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Utvecklingen av sjukförsäkringssystemen är djupt oroande. Antalet människoöden där sjuka, gamla eller funktionshindrade har kommit i kläm är otaliga. Människor utförsäkras från sjukpenningen samtidigt som Arbetsförmedlingen ger dem beskedet att de inte är anställningsbara.

Svårt sjuka tvingas arbeta, människor ser sina sjukdagar försvinna i väntan på vård, och regeringen har slagit rekord i antalet avslag på sjukersättning. Det finns även uppgifter om personer som till och med tagit sitt eget liv på grund av den svåra ekonomiska situation de hamnat i till följd av inhumana utförsäkringar. Samtidigt finns det människor som önskar börja arbeta eller studera i sin takt och utifrån sina individuella förutsättningar men som fastnar i utanförskap på grund av brist på vård och rehabilitering eller brist på flexibla lösningar i arbetslivet.

Ett stort aktuellt orosmoment är också den ökande psykiska ohälsan. Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa, framför allt stressrelaterad utbrändhet, ökar i ett skrämmande högt tempo och särskilt hos kvinnor. Många upplever sig illa bemötta, och dagens system är stelbent och byråkratiskt och inte anpassat efter personer med psykisk ohälsa.

Ardalan Shekarabi har nyligen tillträtt som socialförsäkringsminister och har gått ut med ett antal prioriteringar inom sjukförsäkringen. Bland annat ska ett slutbetänkande efter en utredning presenteras i januari 2020. Men detta duger inte när människor tar sitt liv på grund av regeringens hårda direktiv och inhumana utförsäkringar. Åtgärder måste även vidtas akut och Sverigedemokraterna har lagt fram ett antal förslag på åtgärder som regeringen har avfärdat. Samtidigt finns det behov av breda parlamentariska lösningar som står sig långsiktigt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

  1. Vad avser statsrådet att göra för att stoppa inhumana utförsäkringar och i stället underlätta människors rehabilitering?
  2. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att de med psykisk ohälsa ska få adekvat hjälp i stället för att hamna i kläm och behandlas illa i sjukförsäkringsprocessen?
  3. Kan statsrådet tänka sig att ta initiativ till en bred parlamentarisk kommitté för en långsiktigt hållbar sjukförsäkring?