En likvärdig arbetsmiljö i alla ambulanser

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 18 maj 2021

Interpellation: En likvärdig arbetsmiljö i alla ambulanser

Interpellation 2020/21:451 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Interpellation 2020/21:451 En likvärdig arbetsmiljö i alla ambulanser

av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Ett skyddsombud vid en ambulansstation begärde 2017 att Arbetsmiljöverket skulle meddela ett föreläggande eller förbud enlig 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen mot denna arbetsplats beträffande arbetsmiljön för de arbetstagare som utan att kunna använda säkerhetsbälte utför hjärt-lungräddning under färd i ambulans.

Skyddsombudet framförde dessutom att i enlighet med de behandlingsriktlinjer som gäller inom verksamheten ska patientkategorier som graviditet, hypotermi, barn och intoxikation omedelbart transporteras till närmaste sjukhus under pågående hjärt-lungräddning. Hastigheten ska anpassas efter situation och väglag. Om arbetstagarna inte utför hjärt-lungräddning så frångår de verksamhetens arbetsbeskrivning, vilket ses som arbetsvägran.

Hjärt-lungräddning måste utföras stående för att ha någon effekt. I dagsläget tvingas arbetstagarna därför att arbeta utan säkerhetsbälte där det inte finns tillgång till en hjärt-lungkompressionsmaskin. Detta innebär en enorm risk för arbetstagarnas liv och hälsa. En inbromsning eller sväng kan orsaka att arbetstagare som står i vårdutrymmet i en ambulans och utför hjärt-lungräddning kan tappa balansen och ådra sig betydande skador.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Avser ministern att i syfte att förbättra arbetsmiljön för alla som arbetar med ambulanssjukvård i vårt land se över riktlinjerna så att alla ambulanser ska vara utrustade med en hjärt-lungkompressionsmaskin