En nationell hälsofrämjande strategi

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 4 mars 2022

Interpellation: En nationell hälsofrämjande strategi

Interpellation 2021/22:352 av Ulrika Jörgensen (M)

Interpellation 2021/22:352 En nationell hälsofrämjande strategi

av Ulrika Jörgensen (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Aldrig förr har det varit mer aktuellt att aktivt arbeta för ett mer hälsosammare Sverige. I dag läggs en fjärdedel av Sveriges hälsoinvesteringar på klinisk vård samtidigt som bara en hundradel läggs på förebyggande satsningar på befolkningens hälsobeteende. Sundare levnadsvanor i befolkningen som helhet skulle kunna förebygga upp till 90 procent av hjärtkärlsjukligheten och 30 procent av cancersjukligheten.

Forskning visar att barn och unga blir mer och mer stillasittande. Övervikt och fetma är ett växande problem i Sverige. Att barn och unga är fysiskt aktiva är en avgörande del för att hälsan i Sverige individuellt och generellt ska kunna förbättras. Aktiva barn och unga blir aktiva vuxna. Så många som en av tio fyraåringar i Sverige har i dag övervikt eller fetma. Siffran ökar med stigande ålder och bidrar till både fysisk och psykisk ohälsa. Det finns få områden som är så breda och i behov av fler samarbeten mellan olika organisatoriska stuprör och sakfrågor som hälsofrämjande insatser och som därmed lämpar sig bättre för ett långsiktigt strategiarbete.

Ett aktivt hälsofrämjande preventionsarbete borde få mer plats på den politiska agendan då det borde ses som en investering med god avkastning. För varje investerad krona ger det 6 kronor. 

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

 1. Är ministern och regeringen beredda att ta ett helhetsgrepp och prioritera det förebyggande arbetet och arbeta för en nationell hälsofrämjande strategi?
 2. Är
  ministern
  och regeringen beredda att aktivt hitta breda lösningar över flera departement för att få en långsiktig samverkan för ett hälsosammare Sverige?
 3. Är
  ministern
  beredd att sätta det preventiva och hälsofrämjande arbetet högt på den politiska agendan?