Enklare regler för försäljning av vildsvinskött

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 15 februari 2022

Interpellation: Enklare regler för försäljning av vildsvinskött

Interpellation 2021/22:280 av Johan Hultberg (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2021/22:280 Enklare regler för försäljning av vildsvinskött

av Johan Hultberg (M)

till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

 

Sverige har under många år haft en snabbt växande vildsvinsstam. En vildsvinsstam som i takt med sin tillväxt och ökade utbredning orsakat allt större problem och skador, särskilt för jordbruket och i trafiken. Totalt beräknar Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) att vildsvinen orsakar svenskt jordbruk skador för hela 1,1 miljarder kronor årligen. Positivt är dock att antalet trafikolyckor de senaste åren har sjunkit. År 2019 inträffade hela 7 696 trafikolyckor med vildsvin. I fjol hade den siffran sjunkit till 5 330, vilket sannolikt är tack vare ett högt jakttryck. 

Ett högt jakttryck över tid är vad som behövs för att hålla vildsvinsstammen på en rimlig nivå. Därav är det viktigt att den svenska jägarkåren ges goda förutsättningar att bedriva vildsvinsjakt. Under de senaste 15 åren har också många åtgärder vidtagits och reformer genomförts i syfte att förenkla liksom för att öka intresset för jakten. Helt grundläggande för en välfungerande vildsvinsförvaltning är att det finns avsättning för köttet. Undertecknad har därför bland annat lagt förslag och drivit på för att öka de offentliga kökens efterfrågan på vildsvinskött liksom för att förenkla regelverket för försäljning av vildsvinskött. Det jag särskilt drivit på för, och som jägarkåren envist efterfrågat, är möjligheten för jägare att sälja mindre mängder av vildsvinskött direkt till konsument utan att köttet tvunget måste ta omvägen via en vilthanteringsanläggning. Redan 2011 överlämnade Livsmedelsverket ett förslag om detta. Då var motståndet mot förslaget stort, bland annat från dåvarande landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C), men under årens lopp har stödet för förslaget ökat och trycket i frågan ökat. Fler och fler partier har anslutit till den uppfattning som jag och Moderaterna länge haft, nämligen att enklare regler för försäljning av vildsvinsjakt både behövs och kan införas utan att livsmedelssäkerheten äventyras. 

I april 2020 gav så äntligen den dåvarande rödgröna regeringen Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram underlag för en svensk anmälan till Europeiska kommissionen om nationella bestämmelser som möjliggör för jägare att överlämna små mängder vildsvinskött direkt till konsument och små mängder vildsvin med päls till lokala detaljhandelsanläggningar. I uppdraget ingick också att lämna förslag på såväl förordningsändringar som nya föreskrifter. I mars i fjol redovisade Livsmedelsverket sitt uppdrag, men trots att snart ett år har passerat har regeringen fortfarande inte agerat. Någon anmälan till EU-kommissionen har regeringen inte gjort, och det är först när denna anmälan är gjord som de av Livsmedelsverket föreslagna författningsförändringarna kan beslutas och träda i kraft. 

Därför vill jag fråga statsrådet Anna-Caren Sätherberg följande:

 

  1. Vad är orsaken till att statsrådet och regeringen ännu inte gått vidare med Livsmedelsverkets förslag? 
  1. När avser statsrådet och regeringen att fatta beslut om en nödvändig anmälan till EU-kommissionen om förändrade svenska bestämmelser, och när kan sedan nya bestämmelser som möjliggör för jägare att leverera små mängder vildsvinskött direkt till konsument och små mängder vildsvin med päls till lokala detaljhandelsanläggningar träda i kraft?