Ersättningsjobb i Kiruna

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 27 mars 2022

Interpellation: Ersättningsjobb i Kiruna

Interpellation 2019/20:305 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Interpellation 2019/20:305 Ersättningsjobb i Kiruna

av Mattias Karlsson i Luleå (M)

till Statsrådet Lena Micko (S)

 

I mitten av november 2018 fattade riksdagen beslut om att ersätta radio- och tv-avgiften med en allmän public service-avgift som tas ut via skatten. Beslutet innebar slutet för Radiotjänst i Kiruna, som sedan 1988 har drivit in avgiften från alla hushåll som har en tv-apparat. 

Medarbetarna på Radiotjänst har i 30 år sett till att finansieringen av en politiskt oberoende public service fungerat. De har på sitt sätt hjälpt till att upprätthålla ett fritt och öppet demokratiskt samhälle. 

Trots tidigare löften om motsatsen fanns det inte med någon finansiering för att kunna ersätta arbetstillfällena på Radiotjänst när den tidigare övergångsregeringen lade fram sin budgetproposition för 2019. Däremot valde riksdagen att bifalla Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budgetmotion för 2019, där det fanns en anslagsökning till Skatteverket, Lantmäteriet och Statens servicecenter för att dessa myndigheter skulle tillskapa 120 ersättningsjobb i Kiruna. 

Radiotjänst i Kiruna slutgiltigt lades ned på nyårsafton, för drygt fyra veckor sedan, och ännu saknas 50 av dessa ersättningsjobb. Lantmäteriet och Skattemyndigheten har uppfyllt eller är på väg att uppfylla sina åtaganden. Men när det gäller Statens servicecenter har den utlovade nyetableringen i Kiruna ännu inte blivit av. 

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Lena Micko:

 

Vilka åtgärder vidtar statsrådet för att de 50 ersättningsjobben i Kiruna ska komma till stånd?