Ett fritt Palestina

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 1 augusti 2022

Interpellation: Ett fritt Palestina

Interpellation 2011/12:1 av Björlund, Torbjörn (V)

den 15 september

Interpellation

2011/12:1 Ett fritt Palestina

av Torbjörn Björlund (V)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Inför den kommande 66:e sessionen i FN:s generalförsamling tar Palestina ett initiativ om att erkänna Palestina som en fri stat. Jag tycker att Sverige behöver förtydliga sin ståndpunkt och driva på processen.

Det palestinska folket måste ha det internationella samfundet med sig och ett erkännande av en egen stat förändrar förutsättningarna för kommande fredssamtal.

Trots upprepade uttalanden och stöd för en tvåstatslösning baserad på 1967 års gränser med staten Israel, så avstannar processen gång på gång. Därför behöver Sverige vara drivande i FN.

Palestina ska vara en oberoende, demokratisk och livskraftig stat sida vid sida med Israel i fred och säkerhet.

EU och andra internationella aktörer har uttalat att Palestina är redo för suverän självständighet. Det är dags att gå från ord till handling och erkänna staten Palestina i FN:s generalförsamling.

Min fråga är därför:

Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta för att Sverige ska bidra till ett erkännande av en palestinsk stat i samband med att frågan ska avgöras i FN senare under hösten?