Ett ökat antal arbetslösa

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 27 juni 2017

Interpellation: Ett ökat antal arbetslösa

Interpellation 2016/17:561 av Erik Andersson (M)

Interpellation 2016/17:561 Ett ökat antal arbetslösa

av Erik Andersson (M)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Antalet arbetslösa ökar nu för första gången sedan 2013. Arbetsförmedlingen kallar detta för ett trendbrott. Samtidigt minskar andelen långtidsarbetslösa som får aktivitet genom Arbetsförmedlingen. Regeringen är längre ifrån målet om EU:s lägsta arbetslöshet nu än när den tillträdde, detta trots att Sverige befinner sig mitt i en högkonjunktur.

När konjunkturen vänder är det ofta de som står längst ifrån arbetsmarknaden som betalar det högsta priset. Att antalet långtidsarbetslösa nu ökar i en högkonjunktur är därför alarmerande. Att rusta de som står längst ifrån arbetsmarknaden är en av arbetsmarknadspolitikens viktigaste uppgifter, och arbetsmarknads- och etableringsministern brukar framhålla att arbetsmarknadspolitiken ska bedömas efter resultaten.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att minska arbetslösheten och antalet långtidsarbetslösa?