Ett överlåtande av Bromma flygplats

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 25 mars 2022

Interpellation: Ett överlåtande av Bromma flygplats

Interpellation 2020/21:574 av Thomas Morell (SD)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2020/21:574 Ett överlåtande av Bromma flygplats

av Thomas Morell (SD)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Bromma är en viktig del i landets infrastruktur, och flygtrafiken till och från flygplatsen är absolut nödvändig för många regionala flygplatser runt om i landet. I den rådande pandemin har dock flygresandet minskat dramatiskt, och det kommer att ta flera år innan flygtrafiken har återhämtat sig från sviterna av coronapandemin.

Mitt i denna situation startar en process där en förtida stängning av Bromma aktualiseras. Regeringen ger inga tydliga besked, men bakom kulisserna kan man skönja ett aktivt arbete för att Bromma ska stängas. En rapport hemligstämplas och inte ens riksdagen får ta del av rapportens innehåll.

Flygbolaget BRA avser i ett första skede att lämna Bromma men inser snart att de inte bereds samma möjlighet att bedriva sin verksamhet på Arlanda. BRA beslutar därför att stanna kvar på Bromma. Ett privat initiativ är berett att på rent affärsmässiga grunder överta verksamheten på Bromma från Swedavia.

Regeringen agerar undfallande i fråga om Brommas framtid, vilket är märkligt. Bromma är en viktig del av landets infrastruktur och beredskap och försörjer stora delar av landet med snabba och effektiva flygförbindelser. Bromma kan också vara en viktig del av flygets nödvändiga omställning till klimatneutrala flygtransporter. I en mycket snar framtid kan Bromma spela en viktig roll i utvecklingen av elektrifierade regionala flygtransporter då utvecklingen mot den typen av flygplan går mycket snabbt. Har Sverige verkligen råd att försitta chansen att ta på sig ledartröjan i flygets omställning?

Med hänvisning till texten ovan vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Är regeringen och ministern beredda att överlåta Bromma flygplats till privata ägare för att driften ska kunna fortgå?