Ett utvidgat tjänstemannaansvar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 9 februari 2018

Interpellation: Ett utvidgat tjänstemannaansvar

Interpellation 2017/18:172 av Lars-Arne Staxäng (M)

Interpellation 2017/18:172 Ett utvidgat tjänstemannaansvar

av Lars-Arne Staxäng (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Det finns i dag ett behov av en översyn av den lagstiftning som berör statliga och kommunala tjänstemän och deras tjänstemannaansvar. Det enskilda tjänstemannaansvaret regleras i dag i 20 kap. brottsbalkens.

Frågan om tjänstemannaansvar inom den offentliga sektorn har debatterats och utretts flera gånger. Den senaste stora reform som genomfördes skedde 1975 genom den så kallade ämbetsmannaansvarsreformen där ett av syftena var att närma den offentliga sektorn till den privata och skapa ett enhetligt sanktionssystem. Många menar att denna reform ledde till att det svenska ämbetsmannaansvaret urholkades och att ansvarsutkrävandet av de enskilda tjänstemännen minskade.

Det finns i dag argument som talar för att den nuvarande bestämmelsen i brottsbalken om tjänstefel inte är tillräcklig. Frågan om tjänstemannaansvaret har även lyfts upp nyligen; senast sommaren 2017 efterlystes det i samband med skandalen på Transportstyrelsen ett utökat tjänstemannaansvar från flera håll.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Är ministern beredd att vidta initiativ eller åtgärder för att genomföra en översyn av tjänstemannaansvaret i syfte att utvidga och förstärka det?