Extratjänster

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 5 april 2022

Interpellation: Extratjänster

Interpellation 2021/22:350 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2021/22:350 Extratjänster

av Lars Beckman (M)

till Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark (S)

 

Nya siffror från riksdagens utredningstjänst visar att endast 3 procent av dem som får en subventionerad extratjänst i Gävleborgs län får ett riktigt arbete efter avslutad insats. De senaste åren har åtskilliga miljarder kronor av skattebetalarnas pengar satsats på arbetsmarknadsåtgärder, trots usla resultat. Det är sju förlorade år för samhället men även för individerna som inte har fått arbete efter avslutad insats! Misslyckandet är totalt.

Extratjänsterna sjösattes 2015 och beskrevs då som universallösningen för att nå full sysselsättning. I stället blev det mest pysselsättning och låtsasjobb. I socialistiskt styrda Sandviken ertappades kommunledningen så sent som förra året med att gömma arbetslösa i meningslösa åtgärder för att på det sättet cyniskt skyffla över kostnaden för försörjningsstöd på staten. I Gävle kommun granskades dessutom extratjänsterna för något år sedan av Dagens industri. Facit: Endast en tredjedel av de arbetslösa utförde en meningsfull aktivitet på en arbetsplats; resten satt och fikade på arbetsmarknadskontoret. 

Nya siffror från riksdagens utredningstjänst visar att resultatet har blivit än sämre. I Gävleborg får endast 3 procent en anställning utan subvention 90 dagar efter avslutad insats. Det är ett underbetyg för extratjänsterna som sådana, men också förkastligt sett till slöseri med skattemedel. Förra året kostade extratjänsterna 3,5 miljarder kronor, pengar som helt sonika kastas i sjön. I den av riksdagen antagna budgeten avvecklas extratjänsterna, och inga nya deltagare får tilldelas en extratjänst. Det är sju förlorade år för skattebetalarna. 

Uppföljning 90 dagar efter avslutad extratjänst, 2018–2021, Gävleborgs län, andel av samtliga

 

2018

2019

2020

2021

2018–2021

Arbete utan stöd

8

3

4

3

4

Arbete med stöd

14

5

5

8

7

Nystartsjobb

14

15

9

14

14

Studier

5

8

12

8

8

Program med aktivitetsstöd

37

59

53

49

54

Öppet arbetslösa

6

2

3

4

3

Övriga

16

8

14

15

10

Andel totalt

100

100

100

100

100

Antal totalt

400

1 500

200

200

2 300

Anmärkning: Underlaget för 2021 omfattar perioden januari–september. Antal och andelar är avrundade till närmaste hundratal respektive ental.

Källa: Arbetsförmedlingen samt egna beräkningar 

Antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska utbildningar sjunker kraftigt i Gävleborg, vilket redovisades vid ett möte med Almega, Svenskt Näringsliv och Arbetsförmedlingen. Det beror på att insatsen Krom inte har skalats upp tillräckligt snabbt.

De privata matchningsföretagen signalerar om en kraftigt ökad efterfrågan på arbetskraft hos sina kunder men får inte tillräckligt många anvisade från Arbetsförmedlingen enligt dagens regelverk. Budskapet från företagen på mötet med Arbetsförmedlingen, Svenskt Näringsliv och Almega var: Vi kan förmedla mängder av arbeten om vi bara får tillgång till de arbetssökande.

Med anledning av ovanstående frågar jag arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark följande:

 

  1. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att öka arbetsmarknadsutbildningarna så att fler kommer i jobb?
  2. Vad kan ministern vidta för åtgärder för att öka volymerna till de privata matchningsföretagen?