Farleds- och lotsavgifter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 3 mars 2020

Interpellation: Farleds- och lotsavgifter

Interpellation 2019/20:336 av Anders Hansson (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2019/20:336 Farleds- och lotsavgifter

av Anders Hansson (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Sjöfartsverket tar ut farledsavgifter från sjöfart som trafikerar svenska hamnar (handelssjöfarten) och även i vissa fall lotsavgifter när så är påkallat.

För år 2018 stod farledsavgifter för ca 50 procent och lotsavgifter för ca 25 procent av Sjöfartsverkets intäkter. Farledsavgifter inbringade samma år 1,2 miljarder kronor och lotsavgifterna 570 miljoner kronor till Sjöfartsverket. Detta till trots kämpar Sjöfartsverket med en illavarslande ekonomisk situation där de ekonomiska målen som riksdag och regering satt upp inte är i närheten av att uppfyllas på lång sikt. Under åren 2017, 2018 och 2019 har höjningar av farleds- och lotsavgifterna skett med uppskattningsvis över 250 miljoner kronor.

Såsom varandes ett affärsverk där verksamheten ska finansieras med egen verksamhet måste Sjöfartsverket därmed öka avgifterna ytterligare till stort men för svenska handelssjöfartens konkurrenskraft.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Hur ser ministern på omständigheterna att farleds- och lotsavgifterna riskerar att höjas ytterligare i syfte att tillgodose Sjöfartsverkets behov av intäkter och kommer ministern och regeringen att säkerställa att farleds- och lotsavgifterna inte höjs?