Fastighetsskatten och taxeringen 2009

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 22 augusti 2022

Interpellation: Fastighetsskatten och taxeringen 2009

Interpellation 2007/08:650 av Green, Monica (s)

den 7 maj

Interpellation

2007/08:650 Fastighetsskatten och taxeringen 2009

av Monica Green (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Villaägarnas Riksförbund har låtit Statistiska centralbyrån (SCB) studera de bostadsaffärer som ligger till grund för nya taxeringsvärden år 2009. Prognosen visar att taxeringsvärdena stiger i samtliga landets kommuner och att den genomsnittliga höjningen blir 32 procent. Störst blir höjningen i Trelleborg med 55 procent, lägst i Vindeln och Bräcke med 9 procent. En effekt blir att fastighetsskatten ökar för de 58 procent av landets småhusägare som år 2008 har en fastighetsskatt understigande taket på 6 000 kronor.

Flera miljarder i skattesänkningar har gått till de välbeställdas villaområden, som Täby, Djursholm eller Kungsbacka. Det sker samtidigt som småhusägare i Gullspång, Töreboda, Hagfors, Hylte, Bjurholm och liknande platser nästa år får betala högre fastighetskatt. Det handlar om en skattehöjning på 500 kronor i genomsnitt på de orter ute i landet som har låga taxeringsvärden.

Detta sker i bjärt kontrast mot vad de borgerliga partierna skrev i sitt gemensamma valmanifest om den kommande omläggningen att ”ingen ska betala mer i avgift än man i dag gör i fastighetsskatt”. Anders Borg sade i september förra året: ”Alla hus får en sänkning jämfört med i dag. Hela landet tjänar på det.” Men ingenting av detta var sant.

Enligt uppgifter på regeringens hemsida ville regeringen avskaffa fastighetsskatten därför att den inte överensstämde med principen om att skatt ska betalas efter förmåga. Man anger också som skäl att skatten inte togs ut på faktisk inkomst och därför kunde ge upphov till betalningsproblem för många hushåll. Ytterligare invändningar var att skatten var oförutsägbar och skapade osäkerhet om boendekostnaderna samt saknade folkligt stöd.

I min hemkommun Skövde kommer 67 procent av småhusen att få en höjd kommunal avgift för sitt hus. Det avser de småhus som år 2008 har en fastighetsskatt understigande 6 000 kronor. Samma förhållande gäller flera kommuner i Skaraborgs län.

Jag finner att det är oerhört stor skillnad mellan regeringens avsikt, enligt ovan citerade frågor och svar, och den verklighet som alla småhusägare nu befinner sig i runt om i vårt land.

Fastighetsskatten är kvar trots regeringens löften, fast den kallas någonting annat. Hela landet tjänar inte på förändringarna. Alla får inte en sänkning, och många får en höjning.

Med hänvisning till vad som anförts och till den utredning som gjorts av Villaägarna vill jag ställa följande frågor till finansministern:

Vilka förändringar avser finansministern att verka för med tanke på att avsikten med förändringen av fastighetsskatten inte blivit den tänkta?

Hur avser finansministern att agera för att inte så många småhusägare ska drabbas av höjd avgift för sitt hus?

Har ministern någon utredning som visar hur den kommunala avgiften kommer att fördelas över landet under resten av mandatperioden?