fastighetsskatten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 2 oktober 2022

Interpellation: fastighetsskatten

Interpellation 2004/05:616 av Hagfeldt, Stefan (m)

den 19 maj

Interpellation 2004/05:616

av Stefan Hagfeldt (m) till finansminister Pär Nuder om fastighetsskatten

För några veckor sedan kom det braskande rubriker om att fastighetsskatten chockhöjs. I min hemkommun Norrköping ökar enligt uppgift taxeringsvärdet på ett småhus med i genomsnitt 170 000 kr nästa år. En höjning med 26 %. En beräkning från Villaägarnas Riksförbund visar att skatten för den genomsnittliga småhusägaren ökar med över 7 000 kr om året i 24 av Sveriges kommuner. Nu handlar det inte längre om kommunerna runt Stockholm, säger Elisabet Österman. Den största skattehöjningen får man i Skåne. I Tomelilla höjs till exempel taxeringsvärdet med 57 %. Enligt Villaägarnas Riksförbund har taxeringsvärdet på småhus i många fall höjts med över 100 % under de senaste åren. Det är inte märkligt att många människor känner sig helt förtvivlade.

Jag har mottagit ett brev med rubriken "Varför skall vi tvingas flytta när grannarna säljer?" Jag citerar ur brevet: "Vi fastighetsägare känner en stor sorg och tomhet. Liksom en stor uppgivenhet och vanmakt över reglerna för att kräva in beskattning för något som inte ger intäkter. Åtminstone inte så länge man använder sitt hus för att bo i. Det är mycket vi inte förstår. Vi förstår inte varför vi skall drabbas av ökad skatt bara för att några av våra grannar sålt. Vi får inte mer pengar att betala skatt med för det. Vi förstår inte varför vi skall tvingas att leva under ständig otrygghet och rädsla för att inte kunna bo kvar i våra hem. Vi förstår inte varför flera av oss skall behöva bli uppryckta med sina rötter, att våra barn skall tvingas byta skola och kamrater och att vi själva kan tvingas söka ny arbetsplats. Hur länge ska vi tvingas acceptera en skatt vars storlek är helt omöjlig att förutse?"

Mot bakgrund av ovanstående ställer jag följande frågor till finansministern.

1.Vad avser finansministern att göra för att förhindra att familjer tvingas flytta när grannarna säljer?

2.Är finansministern beredd att fasa ut fastighetsskatten så att tryggheten för de boende återställs?