Fastställande av identitet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 1 maj 2022

Interpellation: Fastställande av identitet

Interpellation 2020/21:862 av Ann-Sofie Alm (M)

Interpellation 2020/21:862 Fastställande av identitet

av Ann-Sofie Alm (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Den som vill ha uppehållstillstånd och flytta till en anhörig i Sverige ska kontakta den svenska ambassaden i landet där man bor. Migrationsverket i Sverige fattar sedan beslut om uppehållstillstånd. Riksrevisionen har granskat om Migrationsverket och utlandsmyndigheterna säkerställer att handläggningen av anknytningsärenden håller hög rättslig kvalitet.

Det har uppdagats väldigt stora brister i hanteringen av handläggning av migrationsärenden, och den största och kanske farligaste bristen är att den sökandes identitet inte kan klargöras.

Det kommer också rapporter om att olovliga slagningar i Migrationsverkets register förekommer, vilket också kan klassas som extrema säkerhetsrisker.

Mina frågor till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är därför:

 

  1. Hur avser ministern att säkerställa rättssäkerheten vid säkerställandet av den sökandes identitet?
  2. Är ministern beredd att vidta åtgärder för att den sökandes identitet ska kunna fastställas, och vilka åtgärder anser ministern behövs för att genomföra ett sådant arbete?
  3. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att öka insynen mellan myndigheter och samtidigt förhindra att olovliga slagningar i Migrationsverkets register genomförs?